Tuesday, October 25, 2022 October 25, 2022

Защо е добре да оптимизираме блог съдържанието на сайта за SEO?

 Статията е с първоизточник: Hote.Li Онлайн маркетингът предлага все повече възможности и иновативни инструменти, с които брандовете получават по-висока разпознаваемост, досег до по-обширна аудитория и съответно ръст в продажбите.

SEO оптимизацията е основен елемент от дигиталния маркетинг, която спомага за доброто класиране на сайтовете и тяхното достигане до целевите сегменти. Основен SEO инструмент е блог съдържанието в уебсайта.

Какво е характерно за него и защо е необходимо да оптимизирате своя блог?Достигане до целевите сегменти

Една от основните цели на SEO (оптимизация за търсещите машини) е да даде релевантна стойност на вашия бранд, като му спомогне да достигне до подходящите правилни сегменти. Блогът значително допринася за тази цел, като предлага стойностен, информативен и тематичен текст.

Оптимизацията на блог съдържанието е от изключително значение за това, вашият бизнес да достигне до правилния дял от потребителската аудитория. Тази цел е постижима, когато блог статиите във вашия уебсайт са свързани чрез обща тематика в сферата на вашата дейност.

Това означава да оптимизирате блога спрямо характеристиките, качествата и функциите на вашите продукти или услуги. Ако вие сте сайт за продажба на мебели, то вашите блог статии мигат да бъдат свързани с интериорни съвети, съчетаване на мебели, тенденции в интериора и др.

Оптимизацията на блог статиите чрез релевантно съдържание спомага на вашия бизнес да достигне до тази група от потребителите, чиито потребности може да удовлетвори. Тематичното съдържание обособява вашата идентичност като бранд, което ви прави лесно откриваем сайт за целевите сегменти.

Класиране на по-предни позиции в търсачките

SEO оптимизацията е съвкупен процес, включващ прилагането на специфични техники и методи на работа, които имат за основна цел да направят вашия сайт по-лесно разпознаваем и да го класират на по-предни позиции в търсачките. Блогът е един от най-ефективните инструменти на SEO специалистите, тъй като спомага за откриването на сайта от търсещите машини и същевременно предоставя качествено съдържание.

Оптимизацията на блог статиите с цел класиране на по-предни позиции в търсачките включва подбор на ключови думи и изрази, внедряването на линкове, включването на оптимизирани изображения или видео материали. Ключовите думи и изрази се избират на база проведено проучване, което изследва най-високочестотните думи в пазарната ниша и намеренията на потребителското търсене.

Изведените ключови думи и изрази следва да бъдат загатнати в заглавията на блог статиите, както и в техните параграфи. Това ще спомогне на аудиторията да ви открие по-лесно в търсачките и да задоволи своето търсене.

Изображенията и видео материалите се оптимизират с подходящи описания и тагове, които отново да съотнасят темата на съдържанието със сферата на вашата бизнес дейност. Линковете се внедряват, за да изградят препратки между вашия сайт и друг такъв с високи показатели и висока релевантност, или за да свържат различни страници от вашия уебсайт.

Изграждане на достоверност и авторитет

Оптимизацията на съдържанието означава подобряване и усъвършенстване до предел, в който вашият бранд изгради достоверен и надежден имидж пред Интернет аудиторията. Блогът е ефективно средство за генериране на авторитет пред потребителската маса чрез предоставяне на тематично, свързано и качествено съдържание.

Изграждането на достоверност за вашия бизнес се постига чрез оптимизация на блог статиите чрез релевантни изображения и включването на качествени връзки. Такива връзки трябва да отпращат до сайтове, които изпълняват две ценни условия - имат високи показатели и предлагат висока релевантност.

Колкото по-тематичен и информативен е вашия блог, толкова по-голяма надеждност и устойчивост придобива вашият имидж. Генерирането на качествени връзки от авторитетни сайтове, в съчетание с ключови думи и изрази в блог съдържанието, ви изгражда допълнителен авторитет и стимулира потребителското доверие.

Да обобщим с няколко думи:

Динамичното развитие на онлайн маркетинга увеличава съответно и нивото на конкуренция в Интернет пространството.

SEO на блог съдържанието се откроява като надежден маркетинг способ за изграждане на разпознаваемост, авторитет и доверие пред аудиторията.

Оптимизирането на блог статиите спомага на вашия бизнес да се класира на по-предни позиции в търсачките, да достигне до целевите сегменти и да насърчи тяхното доверие в имиджа на бранда.

 

Публикуване на блог материали с цел ангажиране на аудиторията

 Дигиталният маркетинг бележи динамично и иновативно развитие, което създава благоприятна среда за позициониране на съвременния бизнес.

Интернет пространството дава възможност за ефективно популяризиране на бранда, досег до обширна аудитория и постигане на ръст в продажбите.

За да постигнете успешно всяка от тези цели, то е необходимо преди всичко да ангажирате своята аудитория. Блогът се откроява като най-доброто средство за ангажиране и взаимодействие с потребителите.

Предоставяне на тематично съдържание

Блогът може да бъде обособен в рамките на вашия сайт, като в него се включват тематични заглавия. Важно е създадените текстове да бъдат полезни, информативни, креативни и същевременно релевантни. Блог материалите трябва да бъдат в контекста на вашия бизнес, за да удовлетворяват максимален брой потребности на потребителското търсене.

Релевантността се предопределя от правилното проучване на пазарните тенденции, целевите сегменти и конкурентните практики. В това число влиза изследване на най-високочестотните ключови думи и изрази в пазарната ниша, тенденциите в потребителското търсене, ниво на органичен трафик, конкурентно съдържание, количество индексирани страници, брой получени връзки.На база проучването се изгражда семантично ядро от асоциативни думи и изрази, които обвързват съдържанието на вашия текст с потребностите и търсенията на целевите сегменти. Целта е да се създаде оптимална релевантност на блог материалите, за да ангажирате своята аудитория и да я стимулирате да се довери на вашия бранд.

Употреба на визуално съдържание

Ангажираността на аудиторията се постига чрез предоставяне на съдържание, което въздейства и стимулира интереса на потребителите. Блог материалите имат за цел да предоставят тематична информация, но за да привлекат потребителските маси, то те трябва да предлагат интегрирано съдържание.

Блог публикациите могат да въздействат на съдържателно ниво чрез правилна структура, подредба на параграфи, достъпен и разбираем текст с информационна стойност. Когато обаче в тях са внедрени визуални елементи, то тогава потребителите много по-лесно възприемат информацията и изграждат интерес към нея. В това число влизат креативни изображения или видео материали.

За да донесат те желаната ефективност, то е изключително важно да бъдат в контекста на вашата блог статия или по-коректно – бизнес сферата на вашия уебсайт. Ако сте спортен магазин и блог материалите ви са свързани със здравословно хранене, диетични режими или подходяща спортна екипировка, то визуализациите трябва да бъдат съответно на спортуващи хора, здравословна храна, фитнес уреди и т.н.

Включване на полезни връзки

За да ангажирате своя аудитория в Интернет успешно, то е от ключово значение да създавате блог материали със SEO насоченост – оптимизация на съдържанието с цел класиране на по-предни позиции в онлайн търсачките. SEO съдържанието се отличава с това, че включва не само ключови думи и изрази, но и линкове – препратки.

Линковете имат ролята да отпращат потребителя от една страница в друга с цел генериране на органичен трафик и спомагане на сайта да бъде разпознат от търсачките. Освен това, линковете имат и друга важна SEO цел – получаване на достоверност и авторитет пред аудиторията. Когато включвате качествени и полезни връзки в своето блог съдържание, то вие се сдобивате с по-добър имидж пред потребителите.

За да постигнете успешно тези цели, то линковете трябва да бъдат правилно имплементирани в блог съдържанието. Най-ефективният метод за това са ключовите думи и изрази, които трябва да стимулират потребителското внимание и да отпратят посетителите към вътрешните страници на уебсайта.

Нека обобщим:

Дигиталната среда създава все по-добри условия за позициониране и развиване на бизнеса днес, което води до паралелно надграждане на конкуренцията.

Направете запитване към дигитална агенция DigitalSpring.

За да се превърнете в успешен и надежден бранд, то е от първостепенно значение да съумеете да ангажирате своята аудитория.

За тази цел е необходимо да създавате блог материали с тематично съдържание, в което да включите ключови думи и изрази, както и полезни връзки, отпращащи към вътрешни страници на вашия уебсайт.

 

Saturday, October 15, 2022 October 15, 2022

Ефективна SEO оптимизация може да повиши продажбите ви сериозно
Закъсахте ли с онлайн магазинът си? Изпитвате ли липса на покупки?

Екипът на Дигитална агенция Висео предлага услугата "SEO оптимизация", чрез която много лесно да повишите продажбите си онлайн ,при това регулярно.

Ако смятате, че на Вашият ресурс мястото е сред първите резултати, т.е. в ТОП-а на Google, то тогава продължете с четенето на тази статия.

Екипът на Висео  работимна този пазар на услуги от дълго време, имама впечатляващ практически опит, непрекъснато следи актуализациите на изискванията на търсачките. Всичко това позволява да се намери и представи най-доброто индивидуално решение за Вашият онлайн магазин.По време на енергийна, икономическа, финансова, всякаква друга криза, за която се сетите, трбява да се откроите от конкурентите си!

SEO (търсене) популяризиране и популяризиране на уебсайтове е един от най-ефективните инструменти за привличане на целевата аудитория към портала. Ресурсите, които са на първата страница от резултатите от търсенето, предизвикват лоялност и доверие от страна на потребителите, които се интересуват от конкретен продукт или услуга. А това увеличава посещаемостта и броя на поръчките.

Етапи за SEO оптимизация

Работата се извършва на няколко етапа:

 • Анализ на ресурса и конкурентите
 • Съставяне на семантично ядро
 • Изпълване с уникално съдържание
 • Оптимизация на заявки
 • Техническа SEO оптимизация
 • Работа с Google Local Business - карти
 • Директно промотиране
 • Отчитане

В нашата работа използваме препоръките на търсачките за подобряване на видимостта на ресурса за подходящи заявки, както и други методи на така нареченото „бяло“ SEO за популяризиране на ресурс в търсачките. А това означава, че предприетите мерки ще привлекат целевата аудитория към сайта, но няма да бъдат свързани с риск от налагане на санкции.

С какво можем да Ви бъдем полезни?Професионално SEO

 • точно изпълнение на задачата
 • персонализирани решения за малкия и среден бизнес
 • фиксирани цени
 • стриктно спазване на сроковете
 • лоялна стойност
 • дългосрочен ефект
 • компетентен съвет

Ефективен Линк билдинг

 • Създаване на SEO съдържание и споделяне в тематични сайтове
 • Извличане на линкове от форуми
 • Създаване на добра лник билдинг стратегия
 • Създаване на спомагателни, тематични блогове
 • Промотиране в Интернет

Онлайн консултация

Нашите специалисти могат да Ви консултират, при това на добра цена. Ако имате опит, но изпитвате конкретни затруднения, то можете да получите специфична консултация!

Защо SEO оптимизация по време на инфлация, на криза е удачно решение?


Когато инвестирате в собствен бизнес, то тогава неимуверно парите не се губят, а даже напротив, умножават се. Днес, да инвестирате в имоти, в криптовалути, в злато, в сребро, в каквото се сетите, може най-много да запази до голяма степен стойността на капитала Ви, но не и да го умножи, утрои и т.н. Тук е мястото да Ви приканим, ако искате да подобрите финансовата си грамотност, да рагзредате нашият проект bedenbogat.com.

Та, инвестиция в SEO дава дългогодишни ползи и възвръща инвестираното многократно, при това далеч във времето.
Friday, October 14, 2022 October 14, 2022

Какво е дигитален номад и как да станем такива?

 


Какво е дигитален номад и как да станем такива?

Искали ли сте някога да бъдете дигитални номади? Да забравите за скучния офис и да се впуснете в приключение, като в същото време изкарвате пари за това? А знаете ли какво точно прави един човек дигитален номад? Терминът се споменава за първи път в книгата "Дигитален номад" на Цугио Макомотои Дейвид Менърс (октомври,1997). Тя описва идеята, че технологиите ще позволят на милиони хора да работят от компютъра си и да могат да живеят в различни точки по света.

Може би през 97-ма книгата е звучала като фантастика, но тя е валидна с пълна сила към днешна дата. Със сигурност е трудно да се преброят дигиталните номади по света в момента и назоваването на точна цифра би било изстрел в тъмното, но съдейки по Facebook групите в интернет напълно възможно е дa са няколко милиона души. Само групата Digital Nomads Around the World например, наброява 81 808 члена към днешна дата.

Как да разберем кой е дигитален номад?

Трудно бихме могли да опишем профила на типичния дигитален номад, просто защото това са различни хора, с различни професии, на различна възраст, от различни държави. Всички те обаче, се характеризират с едно: прекарали са няколко години в офис, работейки сигурна работа, и са решили, че тази рутина не е за тях.

Кои са те? Някои от тях работят като фрийлансъри и предлагат услугите си на клиенти, докато други са развиват свой проект, който им носи приходи. По-надолу в статията ще ви запозная с няколко души, които успешно се характеризират с определението Дигитален Номад. Срещнах ги в Банско, а те ми разказаха как изкарват пари онлайн. Но преди това, нека ви отговоря на въпроса, който сигурно вече сте си задали - Какво са правили тези хора в Банско през месец юни? Истината е, че България по ред причини е страхотно място за развитието на дигиталните номади. А планинският град от своя страна съчетава спокоен начин на живот и природа на доста добра цена.Защо България и по-точно Банско привлича толкова дигитални номади?


От години България привлича чужденци, които купуват жилища тук. Най-често са английски пенсионери или руснаци, които имат желанието да притежават имот близо до морето. Напоследък обаче страната ни започва да привлича още една група от хора - дигитални номади от държави, в които данъците могат да достигнат до 50%, са изкушени от данъците в България, които са до 5 пъти по-ниски. Кои са конкретните причини, заради които дигиталните номади избират Банско за своя база?

10% данък - в България имаме най-ниския плосък данък в ЕС. Само 10%. Малко са държавите в Европа, които имат толкова нисък данък.

Ниски разходи - много от номадите избират Югоизточна Азия, заради ниските ежедневни разходи, които имат там. Истината е, че цените в България са сходни. Според статистика на Numbeo, животът в София е по-евтин от този в столицата на Тайланд, Бангкок. Като само наемите на жилище са около 50 % по-ниски от тези, в тайландската столица.

Можем да съпоставим например тайландския планински град Чианг Май, който е известен като столицата на дигиталните номади в света, с Банско в България. Чианг Май е известен със своите достъпни цени, но цените в Банско са идентични. Тук можеш да наемеш малък апартамент за $150 на месец, идентично с това, което ще получиш за същата сума в Чианг Май.

Бърз и стабилен интернет - България има един от най-бързите и стабилни интернет връзки в света. Според Speed Test Global Index, България е в топ 30.

В ЕС, но извън Шенген. България е част от ЕС и това я прави достъпна за гражданите на ЕС, но също така и за негражданите на ЕС. Нещо повече, поради факта че България не е в Шенген, престоят в страната ни не се ограничава от  90-те дни разрешени за престой в Шенген на граждани извън ЕС.

Банско е близо до София и до гръцкия град Кавала. С кола стигате да около 1,5-2 часа, а освен това има редовен транспорт, който улеснява максимално придвижването (над 10 автобуса дневно).


Добра локация на страната с евтини полети - доброто географско разположение на страната ни позволява да се пътува евтино до различни европейски градове. RyanAir и Wizzair оперират от България, което прави полетите достъпни.

Множество коуркинг пространства - преди известно време останах приятно изненадан от факта, че в България имаме 33 коуркинг пространства (данни от EDIT.BG)

Как изкарват пари дигиталните номади онлайн?

Можем да разделим дигиталните номади на 3 типа:
- Такива, които работят като фрийлансъри
- Такива с дистанционна работа
- Предприемачи, които са започнали собствен бизнес и печелят от него

В днешно време има много професии, които могат да се упражняват онлайн. Попитах Матиас и Уве, собствениците на Коуркинг Банско - Как хората, които работят в техния коуркинг офис изкарват пари онлайн и защо са избрали именно Банско.

Матиас Зейтлер собственик на Коуркинг Банско споделя: "Нашите членове се занимават с широк спектър от различни бизнес модели, които им позволяват да водят така наречения номадски начин на живот. Разбира се, класическия номад е фрийлансър, който е или програмист или дизайнер, но сред нашите членове има изключително разнообразие от професии: маркетинг услуги ориентирани в социалните мрежи, писатели и издатели на книги, преводачески услуги, дропшипинг магазини, разработчици на игри, треньори, инфлуенсъри, консултанти, организатори на събития, предприемачи, артисти, журналисти и др. За повечето хора първата крачка към дигиталното номадство е да вземат решение да бъдат необвързани с дадена локация, тогава, те откриват голям брой възможности да монетизират своите идеи и умения".

Уве Алгойър, който също е собственик на Коуркинг Банско допълва: "Първоначално плановете ни бяха да създадем коуъркинг офис в Австрия. Всъщност, първата ни идея бе да установим офиса в замък във Виена. Идеите често се менят и някой от тях водят до задънена улица или пък отварят нови възможности. Матиас и аз продължихме да търсим локации в Австрия и открихме страхотно провинциално място в Горна Австрия, но загубихме инерция и се наложи да се откажем от втората си идея. Юрген, наш приятел, предложи да проверим България като локация - предполагам му е станало скучно в Казанлък? Направихме проучване за България и установихме, че може да ни предложи много: България е член на ЕС, има излаз на Черно море (туристическа дестинация), предлага ски курорти с добра репутация, пазар на недвижими имоти на много достъпни цени, чудесно място да създадеш основа (лесно е да се стартира и развива бизнес), добри данъци и много други привлекателни условия.


Искали ли сте някога да бъдете дигитални номади? Да забравите за скучния офис и да се впуснете в приключение, като в същото време изкарвате пари за това? А знаете ли какво точно прави един човек дигитален номад? Терминът се споменава за първи път в книгата "Дигитален номад" на Цугио Макомотои Дейвид Менърс (октомври,1997). Тя описва идеята, че технологиите ще позволят на милиони хора да работят от компютъра си и да могат да живеят в различни точки по света.

Може би през 97-ма книгата е звучала като фантастика, но тя е валидна с пълна сила към днешна дата. Със сигурност е трудно да се преброят дигиталните номади по света в момента и назоваването на точна цифра би било изстрел в тъмното, но съдейки по Facebook групите в интернет напълно възможно е дa са няколко милиона души. Само групата Digital Nomads Around the World например, наброява 81 808 члена към днешна дата.

Как да разберем кой е дигитален номад?

Трудно бихме могли да опишем профила на типичния дигитален номад, просто защото това са различни хора, с различни професии, на различна възраст, от различни държави. Всички те обаче, се характеризират с едно: прекарали са няколко години в офис, работейки сигурна работа, и са решили, че тази рутина не е за тях.

Кои са те? Някои от тях работят като фрийлансъри и предлагат услугите си на клиенти, докато други са развиват свой проект, който им носи приходи. По-надолу в статията ще ви запозная с няколко души, които успешно се характеризират с определението Дигитален Номад. Срещнах ги в Банско, а те ми разказаха как изкарват пари онлайн. Но преди това, нека ви отговоря на въпроса, който сигурно вече сте си задали - Какво са правили тези хора в Банско през месец юни? Истината е, че България по ред причини е страхотно място за развитието на дигиталните номади. А планинският град от своя страна съчетава спокоен начин на живот и природа на доста добра цена.

Защо България и по-точно Банско привлича толкова дигитални номади?

От години България привлича чужденци, които купуват жилища тук. Най-често са английски пенсионери или руснаци, които имат желанието да притежават имот близо до морето. Напоследък обаче страната ни започва да привлича още една група от хора - дигитални номади от държави, в които данъците могат да достигнат до 50%, са изкушени от данъците в България, които са до 5 пъти по-ниски. Кои са конкретните причини, заради които дигиталните номади избират Банско за своя база?

10% данък - в България имаме най-ниския плосък данък в ЕС. Само 10%. Малко са държавите в Европа, които имат толкова нисък данък.

Ниски разходи - много от номадите избират Югоизточна Азия, заради ниските ежедневни разходи, които имат там. Истината е, че цените в България са сходни. Според статистика на Numbeo, животът в София е по-евтин от този в столицата на Тайланд, Бангкок. Като само наемите на жилище са около 50 % по-ниски от тези, в тайландската столица.

Можем да съпоставим например тайландския планински град Чианг Май, който е известен като столицата на дигиталните номади в света, с Банско в България. Чианг Май е известен със своите достъпни цени, но цените в Банско са идентични. Тук можеш да наемеш малък апартамент за $150 на месец, идентично с това, което ще получиш за същата сума в Чианг Май.

Бърз и стабилен интернет - България има един от най-бързите и стабилни интернет връзки в света. Според Speed Test Global Index, България е в топ 30.

В ЕС, но извън Шенген. България е част от ЕС и това я прави достъпна за гражданите на ЕС, но също така и за негражданите на ЕС. Нещо повече, поради факта че България не е в Шенген, престоят в страната ни не се ограничава от  90-те дни разрешени за престой в Шенген на граждани извън ЕС.

Банско е близо до София и до гръцкия град Кавала. С кола стигате да около 1,5-2 часа, а освен това има редовен транспорт, който улеснява максимално придвижването (над 10 автобуса дневно).

Добра локация на страната с евтини полети - доброто географско разположение на страната ни позволява да се пътува евтино до различни европейски градове. RyanAir и Wizzair оперират от България, което прави полетите достъпни.

Множество коуркинг пространства - преди известно време останах приятно изненадан от факта, че в България имаме 33 коуркинг пространства (данни от EDIT.BG)

Как изкарват пари дигиталните номади онлайн?

Можем да разделим дигиталните номади на 3 типа:
- Такива, които работят като фрийлансъри
- Такива с дистанционна работа
- Предприемачи, които са започнали собствен бизнес и печелят от него

В днешно време има много професии, които могат да се упражняват онлайн. Попитах Матиас и Уве, собствениците на Коуркинг Банско - Как хората, които работят в техния коуркинг офис изкарват пари онлайн и защо са избрали именно Банско.

Матиас Зейтлер собственик на Коуркинг Банско споделя: "Нашите членове се занимават с широк спектър от различни бизнес модели, които им позволяват да водят така наречения номадски начин на живот. Разбира се, класическия номад е фрийлансър, който е или програмист или дизайнер, но сред нашите членове има изключително разнообразие от професии: маркетинг услуги ориентирани в социалните мрежи, писатели и издатели на книги, преводачески услуги, дропшипинг магазини, разработчици на игри, треньори, инфлуенсъри, консултанти, организатори на събития, предприемачи, артисти, журналисти и др. За повечето хора първата крачка към дигиталното номадство е да вземат решение да бъдат необвързани с дадена локация, тогава, те откриват голям брой възможности да монетизират своите идеи и умения".

Уве Алгойър, който също е собственик на Коуркинг Банско допълва: "Първоначално плановете ни бяха да създадем коуъркинг офис в Австрия. Всъщност, първата ни идея бе да установим офиса в замък във Виена. Идеите често се менят и някой от тях водят до задънена улица или пък отварят нови възможности. Матиас и аз продължихме да търсим локации в Австрия и открихме страхотно провинциално място в Горна Австрия, но загубихме инерция и се наложи да се откажем от втората си идея. Юрген, наш приятел, предложи да проверим България като локация - предполагам му е станало скучно в Казанлък? Направихме проучване за България и установихме, че може да ни предложи много: България е член на ЕС, има излаз на Черно море (туристическа дестинация), предлага ски курорти с добра репутация, пазар на недвижими имоти на много достъпни цени, чудесно място да създадеш основа (лесно е да се стартира и развива бизнес), добри данъци и много други привлекателни условия.

След като наyчихме още за Банско, се влюбихме в идеята да създадем офис в планински град, който е известен и добре познат ски курорт. Така само след 2 месеца, посетихме града с приятели. Останахме пленени от магията на града. Обсъдихме идеята да създадем коуъркинг офис и направихме план за бизнес модел. Чарът и атмосферата тук, особено през лятото, са невероятни! Знаехме, че хората ще усетят това, веднъж щом стъпят тук. Разбира се, зимният сезон е най-натоварен. Лятото е по-спокойно, но предлага страхотни възможности за летни спортове и занимания на открито. Освен това, храната е чудесна и цената на живот е много достъпна.  Всичко това и страхотните отзиви от хората, които срещнахме при първото си посещение, улесниха решението ни да се установим тук. 

Филип Голдман: "В началото на миналата година започнах да си задавам важни въпроси, като: Как трябва да изглежда един перфектен ден за мен и къде искам да се будя в бъдеще? Бързо установих, че работата в офис като счетоводител и идеята, която имах за работа в началото на миналата година не са в съответствие с преоткриването на нови култури и места по света, нещо, за което винаги съм мечтал. Затова започнах да правя проучване как мога да изкарвам пари онлайн, попивайки всичко относно онлайн маркетинг и информационни анализи. Започнах да се самообразовам с онлайн курсове, паралелно с офис работата ми.

След като събрах достатъчно средства, напуснах работното си място в офиса, продадох всичките си вещи от стария ми апартамент, включително и компания в Естония. Започнах да пътувам из номадски локации в Азия (виж nomadlist.com), за да мога да се свържа с хора от цял свят, с които имам общи интереси. Работил съм по редица ниско платени проекти с цел да придобия опит в нишата, в която се обучавах по-рано. В началото на следващата година успях да изкарам пари, но работех от 8 до 8, за да мога да привлека още клиенти, които да ме обезпечат за следващия месец.

Няколко месеца по-късно вече знаех с точност каква е новата ми професия и успявах да изкарвам достатъчно пари, за да живея без да работя всеки ден. Сдобивах се с нови клиенти само с оповестяване на професията ми в различни групи и събития. Така дойде моментът за следващата стъпка: да дефинирам офертата си и да я публикувам в уебсайт, за да мога да автоматизирам процеса изцяло. През цялото време бе голямо лутане, докато установя в какво точно съм най-добър, къде са силните ми страни и как да свържа точките, за да създам стойностна оферта за клиентите си. Вече съм сертифициран Гугъл аналитикс партньор, фрийланс анализатор на данни, проследяване и уеб трафик. Все още работя по това как да балансирам свободното си време и работата, но съм на мястото, на което исках да бъда и мога да работя отвсякъде стига да има Wi-Fi връзка".

Кристин Мишел Уилсън: "Започнах пътешествието си като дигитален номад преди всичко да стане толкова дигитално.. Имах кариера като брокер на недвижими имоти извън родината си в продължение на 7 години, живеейки като имигрант в Коста Рика. След като придобия достатъчно опит, създадох моя собствена консултантска фирма. Сега мога да си позволя да ръководя проектите си от всяка точка на света, наемайки подизпълнители, когато работата изисква физическо присъствие. Най-важната стъпка в пътя към дигиталното номадство, е да се установи източник на приход - без значение дали ще е от дистанционна работа или от уменията ви като самоосигуряващ се предприемач".

Даниела Санхуеза, журналист/създател на съдържание: "Започнах да работя като фрийлансър миналата година, докато живеех в родната си страна, занимавах се с управление на печата за културни събития, както и писане на статии, но все още не бях независима от местоположението си. Миналия ноември, по време на двуседмична ваканция в Ню Йорк реших, че не искам да се прибирам обратно в Чили - продадох всичките си вещи и 7 месеца по-късно, ето ме тук, пътувайки из Европа, изкарвайки пари онлайн. Журналист съм и услугите, които предлагам включват съдържателно писане (статично и динамично), SEO писане, редакция и преводи с английски и испански език.

Ето какво споделя и Марио Пешев, основател на Devrix: "Над 60% от Деврикс работи отдалечено - имаме 3-ма служители извън София, както и над десет колеги във Филипините, Македония, Германия, Канада, Египет, Индия, Пакистан. Уменията и поемането на отговорност са от огромно значение, което ни позволява да работим с опитни кадри от целия свят.”

 

 

Повече за Георги може да научите на digitalnovas.com


Източник на статията: https://www.tbmagazine.net/statia/kakvo-e-digitalen-nomad-i-kak-da-stanem-takiva.html

Дигитални номади: кои са те и какво да вземете предвид при избора на такъв начин на живот?Дигитални номади: кои са те и какво да вземете предвид при избора на такъв начин на живот?

Дигиталните номади, или цифрови номади са специалисти, които работят дистанционно и същевременно пътуват по света. Въпреки че по-точно би било да се каже, че пътуват и работят: при избора на локация за дигиталните номади освен бързия стабилен интернет е важна климатичната, културната, социалната или друга привлекателност. Разказваме ви какви са плюсовете и минусите на съвременния номадски живот, кои страни са най-популярни сред дигиталните номади. Приятно четене!

Първият дигитален номад - програмистът Стивън Робъртс - се появява през 1983 г

Терминът "дигитален номад" е използван за първи път през 1997 г. от физика Цугио Макимото и автора Дейвид Манърс в едноименната им книга за революционната промяна в начина на живот благодарение на интернет и развитието на технологиите - по-специално появата на преносими устройства свързани с интернет, което позволява на хората да пътуват, работят и живеят където пожелаят.Ако си припомним технологичната ситуация по време на публикуването на книгата, тогава се появиха само мобилни телефони, които бяха предназначени само за гласова комуникация.


Първият дигитален номад - или техномад, както той сам се нарича - може да се нарече Стивън Робъртс, американски програмист ентусиаст. През 1983 г. Стивън напуска работата си, инсталира соларен панел и лаптоп на велосипеда си и предприема 27 000-километрово пътуване, използвайки ARPANET, предшественика на съвременния интернет, за комуникация. По време на пътуването Стивън печели пари, като пише.


Дигиталното номадство като начин на живот

Движението на цифровите номади се формира около 2010 г., когато висококачественият интернет стана достъпен за мнозина.


Желанието за комбиниране на работа и пътуване възниква поради различни причини, включително недоволство от климатичните условия.Обикновено номадите остават на едно място 1–3 месеца

Дигиталните номади непрекъснато променят местожителството си, местят се от едно място на друго. Някои дигитални номади пътуват от години, като редовно преминават през държави и континенти. Други се скитат от няколко седмици до много месеци.


Номадският начин на живот е по-важен от всичко друго, включително кариера, връзки или притежания. В същото време рано или късно всички номади достигат до по-премерено темпо; не всеки може да живее дълго, докато пътува.


Тъй като дигиталните номади редовно променят мястото си на пребиваване, е важно да оборудвате правилно работното пространство. И това се подпомага от сравнително нов формат на съжителство и работа на съмишленици - coliving. В този случай самият номад не трябва да търси жилище с добър интернет, да оборудва работното място. Освен това общуването и запознаването с личния и професионалния опит на съседите ще бъде голям плюс. Можете да намерите coliving, подходящ за местоположение и цена, в специализирани сайтове, например на coliving.com.


Дигиталните номади не могат без такова важно умение като самоорганизация.


Номадският начин на живот може да изглежда божествен, но не е толкова прост.

Помислете за предимствата и недостатъците на цифровото номадство.


Дигитални номади - предимства да сте номадПътуването ви позволява да хакнете житейски модели, които вече не се ограничават до класическата история да живеете целия си живот на едно място.


Свободата от ограничения ви дава свободата да станете това, което искате да бъдете. Вече няма очаквания от хората, обществото и дори от самия себе си, които да пречат на постигането на истински, а не наложени цели и да прави това, което обича - да бъде себе си.


Номадите се оформят или обогатяват като личности чрез излагане на различни хора, култури и житейски ситуации.


Знанията, които номадите придобиват, не могат да бъдат получени в университет или чрез самообучение. Пътуването ви позволява да видите от първа ръка как историята на страната е оформила културата на хората, живеещи в нея, да се запознаете с различни вярвания - не само религиозни - от цял ​​свят, да научите чужди езици и да учете от хората какво правят и как мислят.


В същото време, без дом в традиционния смисъл на думата и осъзнавайки, че всичко е временно, номадите придобиват вътрешна свобода и се научават да приемат трудностите на живота с лекота.

Пътуването помага за развитието на мрежа от контакти по целия свят.Почти всеки ден на дигиталния номад е изпълнен с много преживявания, въз основа на които можете да споделите своя ценен опит с другите. Житейските истории на номадите привличат хора както в бизнеса, така и в личния живот, в резултат на което се създават нови запознанства с представители на различни слоеве на обществото от цял ​​свят.


Независимо дали дигитален номад иска например да започне собствен бизнес или да направи кариера в различни страни, номадският живот е чудесен начин бързо да разширите връзките си в глобален мащаб. Понякога това, което познавате, е по-важно от това, което знаете.


Дигитални номади - недостатъци

Самотата не е лесно да се намери постоянен спътник или съмишленици.

За някои хора пътуването без придружител бързо предизвиква неприятно чувство на самота. Да, номадите не винаги са сами и някой пътува и работи заедно, но все пак такива случаи са по-скоро изключение, отколкото норма.

За някои решението може да бъде общуване в специализирани общности или живот в места за животновъдство, които бяха споменати по-горе.

Номадският начин на живот е изпълнен с ежедневни срещи с добри и лоши изненади.

Това емоционално влакче в увеселителен парк се засилва от факта, че всичко наоколо е непознато и просто липсва необходимата информация. За номадите, които приемат живота твърде сериозно, това може да бъде проблем.

Нивата на доходите може да спаднат.

Има илюзия, че свободният начин на живот повишава нивото на доходите в сравнение с работата в офис. Според опита на номадите в повечето случаи е финансово по-изгодно да останеш на едно и също място. Да, можете да спестите пари, като изберете държави с ниски цени, въпреки че поради липса на информация е вероятно номадът да похарчи повече от местния.

Трудността се състои в това как да печелят пари за тези, които по силата на дейността си трябва да поддържат контакт с клиентите и да се срещат физически с тях. Интернет общуването не може напълно да замени живото общуване. Също така може да е трудно винаги да спазвате крайните срокове за задачи и проекти поради внезапна загуба на интернет или поради непланирани движения - това може да предизвика недоволство у клиентите или работодателя и в резултат на това загуба на работа или проект.

Струва си да се приеме фактът, че номадският начин на живот има своята цена, но това едва ли ще се превърне в проблем за онези номади, за които щастието да живеят и работят където искат е преди всичко.

Губи всичко отново и отново.

Това е като раждане, смърт и прераждане. Всеки път, когато дигитален номад се мести, той губи дома си, любимите си места, социалните си връзки – и всичко това трябва да се пресъздава отново и отново.


Ако статията Ви е харесала, то ще се радваме да посетите този наш проект (кликнете върху изображението)!
DigitalenNomad.com - Дигитален номад - какво е това?